Spolek přátel z Bláta, z.s.

byl založen v listopadu roku 2015 aby svým konáním kulturně a společensky obohatil rozvoj již fungující Farmy Bláto.

Zaměření a náplň činnosti spolku

 • rozvoj komunitního života na vesnici
 • podpora vztahu člověka k přírodě a kulturním tradicím
 • propagace hodnot rodiny a komunitního života v celé jejich šíři
 • zkrášlování českého venkova
 • poradenství a konzultační činnost v oblasti obnovitelných zdrojů, zemědělství a environmentální výchovy
 • pořádání přednášek, vzdělávacích seminářů a vydávání odborných publikací.
 • mimoškolní a předškolní výchova a vzdělávání
 • pořádání trhů, jarmarků, prodejních akcí zaměřených na produkty z venkova
 • pořádání zážitkových pobytů na farmě
 • realizace zájmových aktivit
 • pořádání kulturních a dobročinných akcí
 • vykonávání veřejně prospěšných prací
 • zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví

Naše vize

Společenský prostor nové doby

Spolek přátel z Bláta z.s. byl založen v listopadu roku 2015 aby svým konáním kulturně a společensky obohatil rozvoj již fungující Farmy Bláto. Snažíme se vybudovat společenský prostor nové doby vhodný k potkávání a seznámení lidí všech generací.