Velikonoce na Blátě 2022

Sobota 16. dubna 2022 - 11:00 - 15:00 hodin.
Velikonoční tvořivé dílny pro děti i dospělé

Reportáž

Dne 16.4. 2022 odstartoval náš spolek letošní Kulturní rok na Blátě 2022 akcí zaměřenou na velikonoční tradice. Parta Spolku přátel z Bláta připravila celodenní program pro děti a jejich rodiče v podobě velikonočních dílen. Program probíhal ve vnitřních prostorách bistra Maštal i venku na dvoře farmy. Návštěvníci měli možnost odnést si vlastnoručně vyrobené předměty s velikonoční tématikou. Každý si také mohl vyzkoušet ruční výrobu plstěním z ovčí vlny a seznámit se s technikou předení vlny na kolovrátku. Celkově akci navštívilo přibližně 300 účastníků, akce byla bez vstupného, návštěvníci si pouze zakupovali kupóny tvoření, jejichž výtěžek pokryl část nákladů na materiál. Děkujeme za podporu Středočeského kraje, který náš Kulturní rok na Blátě 2022 finančně podpořil. Děkujeme i všem dobrovolníkům, kteří nám s akcí pomohli.


Velikonoce

16.4.2022

Přijeďte spolu s dětmi na Farmu Bláto. Společně upleteme pomlázku, vyrobíme velikonoční dekoraci, voskem namalujeme vejce. Máme pro Vás připravenou ukázku zpracování ovčí vlny a výrobu malého zvířátka z vlny. Dílny budou probíhat v bistru Maštal, kde bude k zakoupení vstupenka, která opravňuje svého majitele absolvovat velikonoční tvořivé dílny. Vstupenka má formu průkazky, která umožňuje navštívit všechna stanoviště a z každého si odnést jeden vlastní výrobek. Cena průkazky je 150 Kč na osobu. Nebo si můžete zakoupit jeden Blaťák (50 Kč), který opravňuje svého majitele absolvovat pouze jednu vybranou dílnu a odnést si odtud jeden vlastní výrobek. Cena vždy zahrnuje materiál použitý k tvoření.
Velikonoce 2022
Velikonoce 2022
Velikonoce 2022
Velikonoce 2022
Velikonoce 2022
Velikonoce 2022

Těšíme se na Vás
Blaťáci